image


Patentle korunacak buluşların;

-Yenilik,
-Tekniğin bilinen durumunun aşılması,
-Sanayiye uygulanabilirlik,
koşullarına sahip olması gerekmektedir.

Faydalı modelle korunacak buluşların;
-Yenilik,
-Sanayiye uygulanabilirlik
koşullarına sahip olması gerekmektedir.

Bu koşullara sahip olmayan 3. Kişi başvurularına Resmi Patent Bülteni ilan tarihinden itibaren;
patentler için 6 ay içerisinde,
faydalı modeller için 3 ay içerisinde itiraz edilebilir.

Ayrıca başvurularınıza yapılan itirazlara, bildirim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde cevap dosyalanabilir.