image

Faydalı Model Ve Patent Belgesi Arasındaki Farklar

- Faydalı model başvurularında tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri  aranmaz. Ancak, patent belgesi için tekniği bilinen durumunun aşılması şartı aranmaktadır.

- Faydalı Model Belgelerinin koruma süresi 10 yıl, Patent belgelerinin ise incelemeli olanlarının 20 yıl, incelemesiz olanlarının koruma süresi ise 7 yıldır.

- Faydalı model başvurularına herhangi bir yenilik incelemesi yapılmaksızın ve yapılan 3. kişi itirazları dikkate alınmaksızın belge verilir. Patentte ise Türk Patent Enstitüsü tarafından belirlenen uluslararası patent veritabanına sahip araştırma kurumlarında araştırma ve inceleme raporları düzenlenerek buluşun YENİ olup olmadığı TPE tarafından araştırılır.

- Faydalı Modelin tescil prosedürü yaklaşık 1- 1, 5 yıl içerisinde tamamlanmaktadır. Patent Belgesinin tescil prosedürü ise sistem tercihine göre ve seçilen araştırma – inceleme ofislerine göre değişebilmekte olup, yaklaşık 3 yıldır. Bu nedenle, faydalı model başvurularında süreç daha kısa, maliyet ise daha düşüktür.

- Patentlere ek patent belgesi verilirken, faydalı modellere ek faydalı model belgesi verilemez.