image

Patent/Faydalı Model Ve Diğer İşlemler

1.Yıllık Ücret Takibi

Bir patent/faydalı model başvurusu veya patentin/faydalı modelin korunması için gerekli olan ve ücret listesinde belirtilen yıllık ücretler, Enstitü'nün bildirimine gerek olmaksızın patentin/faydalı modelin koruma süresi boyunca her yıl vadesinde (başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde ) peşin olarak Enstitü'nün hesabına ödenmeli ve banka dekontu aslı Enstitü’ye gönderilmelidir.

Yıllık ücretlerin, belirtilen vadede ödenmemesi halinde, bu ücretler, ücret listesinde belirtilen ek bir ücretin ilavesi ile vadeyi takip eden altı ay içinde, gecikmeli olarak ödenebilir.

Bu süre içinde de yıllık ücretlerin ödenmemesi halinde patent/faydalı model hakkı, bu ücretin son ödeme tarihi itibariyle, sona erecektir.

2.Adres Değişikliği

Patent/faydalı model sahibinin adresinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, adres değişikliğinin Türk Patent Enstitüsü’ne bildirilmesi ve Sicil'e kayıt edilmesi gerekmektedir. Adres değişikliği, aynı patent/faydalı model sahibi adına tescilli yada başvuru aşamasındaki tüm patentlerde/faydalı modellerde yapılmalıdır.

3.Unvan Değişikliği

Patent/faydalı model sahibinin unvanında herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, unvan değişikliğinin Türk Patent Enstitüsü’ne bildirilmesi ve Sicil'e kayıt edilmesi gerekmektedir. Unvan değişikliği, aynı patent/faydalı model sahibi adına tescilli yada başvuru aşamasındaki tüm patentlerde/faydalı modellerde yapılmalıdır.

4.Nevi Değişikliği

Patent/faydalı model sahibi kuruluşların unvanında nevi değişikliği olduğu takdirde, nevi değişikliğinin Türk Patent Enstitüsü’ne bildirilmesi ve Sicil'e kayıt edilmesi gerekmektedir. Nevi değişikliği, aynı patent/faydalı model sahibi kuruluş adına tescilli yada başvuru aşamasındaki tüm patentlerde/faydalı modellerde yapılmalıdır.

5.Veraset ve İntikal

Patent/Faydalı model sahibinin ölümü durumunda, patent/faydalı model hakları mirasçılara intikal etmekte olup, patent/faydalı model haklarının mirasçılarına intikalinin Türk Patent Enstitüsü’ne bildirilmesi gerekmektedir.


ISO 9001:2008 Kalite Belgesi'ne sahip Başalan Patent Limited Şirketi olarak, 22 yılı aşkın deneyimimiz ve konusunda uzman kadromuz ile yurt içi ve yurt dışında fikri ve sınai mülkiyet haklarınızın tescili ve her türlü işlemlerinin takibi konusunda sizlere hizmet vermekten memnuniyet duyacağımızı bilgilerinize sunar, daha detaylı bilgi için şirketimizle temasa geçmenizi rica ederiz.