image

Gerekli Belgeler

Patent Başvurusu için gerekli belgeler;

 - Başvuru sahib(ler)inin adı-soyadı / ünvanı – adres(ler)i ,

- Buluş sahib(ler)inin adı- soyadı/ünvanı – adres(ler)i ,

- Buluşu tanımlayan tarifname , istemler, özet

- Buluşu gösteren teknik resimler,

- Rüçhan bilgileri (varsa)

- Rüçhan belgesi aslı (3 ay içerisinde dosyalanabilir.)

- Patent Başvurusu Sicil Kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge

- Vekaletname


 Faydalı Model Başvurusu için gerekli belgeler:

 - Başvuru sahib(ler)inin adı-soyadı / ünvanı – adres(ler)i ,

- Buluş sahib(ler)inin adı- soyadı/ünvanı – adres(ler)i ,

- Buluşu tanımlayan tarifname , istemler, özet

- Buluşu gösteren teknik resimler,

- Rüçhan bilgileri (varsa)

- Rüçhan belgesi aslı (3 ay içerisinde dosyalanabilir.)

- Faydalı model başvurusu sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge

- Vekaletname


 Adres yada ünvan değişikliği için gerekli belgeler:

- Ünvan/adres değişikliğini gösterir belge

- Patent Belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa, onaylı patent belgesi

  düzenlenmesine ilişkin talep

- Ünvan/Adres değişikliği sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge

- Vekaletname

 Nevi Değişikliği için gerekli belgeler:

 - Nevi değişikliğini gösterir belge

- Patent Belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa, onaylı patent belgesi

  düzenlenmesine ilişkin talep

- Nevi değişikliği sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge

- Vekaletname

 Devir için gerekli belgeler:

- Taraflarca imzalı, noter tasdikli devir sözleşmesi aslı

- Patent Belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa, onaylı patent belgesi

  düzenlenmesine ilişkin talep

- Devir işlemi sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge

- Vekaletname

 Lisans için gerekli belgeler :

- Taraflarca imzalı, imzaları onaylı lisans sözleşmesi,

- Patent Belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa, onaylı patent belgesi

  düzenlenmesine ilişkin talep

- Lisans işlemi sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge

- Vekaletname


 Veraset yoluyla intikal ve rehin işlemi için gerekli belgeler:

 Miras yoluyla intikal işlemi için;

- Veraset ilamı

- Patent Belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa, onaylı patent belgesi

  düzenlenmesine ilişkin talep

- İntikal sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge

- Vekaletname

 
Rehin işlemi için;

- Rehin Sözleşmesi

- Patent Belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa, onaylı patent belgesi

  düzenlenmesine ilişkin talep

- Rehin sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge