image

Gulf Co – Operation Council (Körfez İşbirliği Anlaşması)

Sözleşmeye üye olan ülkeler:

      - BAHREYN
      - KATAR,
      - UMMAN
      - SUUDİ ARABİSTAN
      - KUVEYT
      - BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Yukarıda belirtilen, sözleşme üye tüm ülkelerde tek bir başvuruyla GCC Patent Ofisi nezdinde 20 yıl süre ile geçerli toplu patent başvurusu yapmak mümkün olmaktadır.GCC patent başvurusunda yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması ve sanayiye uygulanabilirlik kriterleri aranmaktadır.
      
GCC Patent başvurusunun avantajları :

      - Tek bir başvuru ile tüm üye ülkelerde 20 yıl süre ile tescil imkanı
      - Kısa sürede tescil imkanı
      - Düşük maliyetle tescil imkanı
      - Tek bir para biriminin kullanılması
      - Tek bir patent ofisinin mevzuatına göre yürütülen işlemler sayesinde daha kolay  ve daha çabuk tescil imkanı
      
Başvuru için gerekli belgeler :

      - Buluşu açıklayan tarifname
      - İstemler
      - Teknik resimler
      - Özet
      - Vekaletname
      - Faaliyet belgesi
      - Devre ilişkin beyan
      - İlgili ülkenin patent ofisinden alınan tasdikli rüçhan belgesi (varsa)